Погляды людей

Перейти вниз

Погляды людей Empty Погляды людей

Сообщение автор Авилия в Вс Дек 30, 2012 10:09 am

Чараўнікі і чараўніцы
Чараўнікамі бываюць асобы абодвух полаў, хоць жанчыны займаюцца больш лёгкімі справамі. Зразумела, што мужчыны-чарадзеі таксама могуць рабіць тое ж, што і жанчыны, але яны амаль не апускаюцца да «бабскіх» спраў. Хоць і рэдка, чарадзеямі бываюць падлеткі, якія атрымліваюць здольнасць чарадзейства ад паміраючых бацькоў, але чары ўдаюцца падлеткам на поўную сілу толькі пасля дасягнення імі сталага ўзросту.
Чараўнікі — гэта звычайна маўклівыя, паважныя людзі, з уладным поглядам, фізічна вельмі дужыя, з вялікай і моцнай сям'ёй, пераважна сынамі. Чараўнікі звычайна маюць шырокія сувязі з гэткімі ж чараўнікамі.
Усе чараўнікі валодаюць дзвюма здольнасцямі: яны могуць і шкодзіць, і ратаваць у бядзе чалавека. Чараўнікі ўсё могуць: сапсаваць хлеб на корані, перашкодзіць усходам, напусціць на збожжа гніль у сціртах і копах, патравіць мышамі збожжа, напусціць ліхога чалавека, які абярэ да ніткі, адняць малако ў каровы, а то і скаціну звесці з двара. Няма нічога ў сялянскай гаспадарцы, на што не здольны паўплываць чараўнік. Каб спыніць дождж, чараўніца заганяла ў сцяну тапор і вешала гаршчок на тапарышчы; ад гэтага хмары разыходзіліся. Каб адагнаць хмары, чараўніку трэба скінуць з сябе світку, вывернуць яе — і хмары адразу разыдуцца. Здольныя чараўнікі насылаюць град. Духі па іх загадзе зграбаюць град з хмараў на зямлю.
Але яшчэ мацней выяўляецца гэтая сіла чараўнікоў на людзях. 3 імі яны могуць усё зрабіць: напусціць хваробу, папсаваць вочы, наслаць падучку або нават і смерць.
Можа шкодзіць чараўнік і тады, калі маладыя бяруць шлюб. Для гэтага неабавязкова выконваць нейкія дзеянні, яму дастаткова зірнуць ці пахваліць каго-небудзь ці што-небудзь, каб наслаць няшчасце. 3 імі баяцца заводзіць сваркі, а на вяселлях і іншых бяседах саджаюць на покуці і частуюць, як самага ганаровага госця.
Да чараўніка звяртаюцца па парады і дапамогу, калі захварэе чалавек ці жывёла. Яго просяць зняць чары і закляцці, накладзеныя нядобразычліўцам, просяць дапамагчы, каб пакараць яго.
Больш за ўсіх церпяць ад чараўнікоў паляўнічыя. Яны жывуць з чараўнікамі ў вялікай нязгодзе, таму што тыя апякуюць зайцоў, а паляўнічыя іх знішчаюць.
Сіла чараў вялікая. Толькі словам закляцця чараўнік можа наклікаць кару і на асобнага чалавека, і на сям'ю, цэлую вёску, загубіць добрую справу. Яшчэ мацней дзейнічаюць закляцці на пітво і ежу.
Чараўнікі лечаць людзей і жывёл. I ніколі не выдаюць таямніц свайго лячэння. Аднак назіраючы ўпотай, людзі даведаліся, якія камяні і зямлю вараць чараўнікі, чыё сэрца і вантробы здабываюць на парашкі, з якіх траў і карэння робяць лекі. Нарэшце, што ядуць і п'юць, калі хочуць выклікаць Духаў сабе на дапамогу. Калі яны хочуць зачараваць каго старонняга, то даюць нейкую мазь. Тады чалавек хутка пачынае перамяшчацца на розных рэчах : на калу, на бервяне, на качарзе Ці вілках, лятае па паветры, скача, весяліцца ў кампаніі моладзі. Вярнуўшыся ў звыклы стан, такі чалавек перажывае знямогу і дакоры сумлення за ўбачанае і зробленае ім у час чараў.
На Ярылаў дзень чараўнікі ды ведзьмы раненька, да сонейка, голыя выходзяць у поле і там рассцілаюць ручнікі ды збіраюць расу. От тая раса і дае ім сілу цягнуць сабе ад кароў малако. Ёсць і такія чараўнікі, што проста прыстаўляюць барану з драўлянымі зубамі да сцяны, садзяцца пры баране, як пад кароваю, ды пачынаюць даіць. Тады прападзе малако ў тых кароў, пра якіх чараўнік падумае. Але гэта робяць толькі вельмі моцныя чараўнікі.
Моцныя чарадзеі насылаюць не толькі хваробу, але нават ваўкоў на коней ці свойскую жывёлу, насылаюць хваробу на статак, віхор або град, каб загубіць пасевы якога-небудзь чалавека. Вялікія чараўнікі маюць моц наслаць хмары з дажджом і згнаіць збожжа або сена. Тут ужо нічога не парадзіш, бо не ведаеш, калі тое няшчасце здарыцца. От затым людзі і годзяць чарадзеям, каб яны не злавалі.
Умовы і абставіны чараўніцтва, варажбы, заклінанняў нікому не вядомыя: усё гэта чараўнік перадае свайму наступніку толькі пры смерці. Пры жыцці ж гэтага перадаваць нельга; перадаючы раней часу, сам губляеш сілу чараўніцтва.
Духі абавязваюць чараўніка перад смерцю перадаць каму-небудзь свае чарадзейства. Ён перадае яго пераважна блізкім людзям, найчасцей — старэйшаму сыну. 3 нечалавечым крыкам і стогнамі паміраючы адганяе ад сябе сямейнікаў і пакідае аднаго толькі спадчынніка, які дапамагае яму залезці ў падпечак. Што адбываецца там з чарадзеем — гэтага ніхто з людзей не ведае. Неўзабаве чарадзей працягвае адтуль руку і загадвае цягнуць сябе. Як толькі сыдуцца рукі чарадзея і яго спадчынніка, сын успрымае бацькаву чарадзейную сілу, прычым у гэты час увесь дом трасецца.

_________________
Всё имеет право быть.
Бессмысленно сопротивляться неизбежности.
Бессмысленно вить судьбу не имея уверенности.

Столкнувшийся с наивностью улыбнись.
Столкнувшийся с глупостью посмейся.
Столкнувшийся с тупостью терпи.
Столкнувшийся с мудростью прислушайся.
Но всегда всё делай по своему.
Авилия
Авилия
Admin
Admin

Сообщения : 702
Репутация : 8479
Дата регистрации : 2010-04-09

Вернуться к началу Перейти вниз

Погляды людей Empty Re: Погляды людей

Сообщение автор ОбереГ в Вс Дек 30, 2012 11:17 am

Авилия, извини, а это на каком языке?

_________________
Не суди никогда, но всегда учись
ОбереГ
ОбереГ
Местный
Местный

Сообщения : 286
Репутация : 3212
Дата регистрации : 2012-08-28

Вернуться к началу Перейти вниз

Погляды людей Empty Re: Погляды людей

Сообщение автор Авилия в Вс Дек 30, 2012 11:27 am

На Белорускам

_________________
Всё имеет право быть.
Бессмысленно сопротивляться неизбежности.
Бессмысленно вить судьбу не имея уверенности.

Столкнувшийся с наивностью улыбнись.
Столкнувшийся с глупостью посмейся.
Столкнувшийся с тупостью терпи.
Столкнувшийся с мудростью прислушайся.
Но всегда всё делай по своему.
Авилия
Авилия
Admin
Admin

Сообщения : 702
Репутация : 8479
Дата регистрации : 2010-04-09

Вернуться к началу Перейти вниз

Погляды людей Empty Re: Погляды людей

Сообщение автор Т7 в Вс Дек 30, 2012 3:55 pm

Снежан, с твоего позволения добавлю русский перевод.

Волшебники и волшебницы
Магами бывают лица обоих полов, хотя женщины занимаются более легкими делами. Понятно, что мужчины-волшебники тоже могут делать то же, что и женщины, но они почти не опускаются до «бабьих» дел. Хотя и редко, чародеями бывают подростки, которые получают способность волшебство от умирающих родителей, но чары вдаются подросткам в полную силу только после достижения ими взрослого возраста.
Все маги обладают двумя способностями: они могут и вредить, и спасать в беде человека. Волшебники все могут: испортить хлеб на корню, помешать всходом, напустить на зерно гниль в копах и ​​снопах, потравить мышами зерна, напустить злого человека, который оберет до нитки, отнять молоко у коровы, а то и скотину свести со двора. Нет ничего в крестьянском хозяйстве, на что не способен повлиять волшебник. Чтобы остановить дождь, волшебница забивала в стену топор и вешала горшок на тапарышчы, от этого тучи расходились. Чтобы отогнать тучи, магу нужно сбросить с себя свитку, вывернуть ее - и тучи сразу разойдутся. Способные волшебники насылают град. Духи по их приказу сгребают град из облаков на землю.
Но еще сильнее проявляется эта сила волшебников на людях. 3 ними они могут все сделать: напустить болезнь, попортить глаза, наслать падучая или даже смерть.
Может вредить волшебник и тогда, когда молодые женятся. Для этого необязательно выполнять какие-то действия, ему достаточно взглянуть или похвалить кого-нибудь или что-нибудь, чтобы наслать несчастье. 3 ними боятся заводить ссоры, а на свадьбах и других праздниках сажают в красном углу и угощают, как самого почетного гостя.
К волшебнику обращаются за советами и помощью, если заболеет человек или животное. Его просят снять чары и заклятий, наложенные недоброжелателям, просят помочь, чтобы наказать его.
Больше всех страдают от магов охотники. Они живут с магами в большом несогласии, потому что те опекают зайцев, а охотники их уничтожают.
Сила чар велика. Только словом заклинания волшебник может навлечь кару и на отдельного человека, и на семью, целую деревню, погубить хорошее дело. Еще сильнее действуют заклятий на питье и еду.
Маги лечат людей и животных. I никогда не выдают тайн своего лечения. Однако наблюдая тайком, люди узнали, какие камни и землю варят волшебники, чье сердце и внутренности добывают на порошки, из которых трав и кореньев делают лекарства. Наконец, что едят и пьют, когда хотят вызвать Духов себе на помощь. Если они хотят очаровать кого постороннего, то дают какую-то мазь. Тогда человек быстро начинает перемещаться на разных вещах: на колу, на бревне, на кочерге ли вилка, летает по воздуху, прыгает, веселится в компании молодежи. Вернувшись в привычное состояние, такой человек испытывает томление и муки совести за увиденное и сделанное им во время чаш.
На Ярило день волшебники да ведьмы раненько, к солнышку, голые выходят в поле и там расстилают полотенца и собирают росу. Вот та раса и дает им силу тянуть себе от коров молоко. Есть и такие волшебники, что просто приставляют борону с деревянными зубами к стенке, садятся при овну, как под коровой, да начинают доить. Тогда пропадет молоко в тех коров, о которых маг подумает. Но это делают только очень сильные маги.
Сильные колдуны насылают не только болезнь, но даже волков на лошадей или домашний скот, насылают болезни на стадо, вихрь или град, чтобы погубить посевы какого-либо человека. Большие маги имеют силу наслать тучи с дождем и сгноить зерно или сено. Тут уж ничего не поделаешь, потому что не знаешь, когда такое несчастье случится. Вот затем люди и угождают чародеев, чтобы они не раздражали.
Условия и обстоятельства волшебство, гадания, заклинаний никому не известны: все это волшебник передает своему преемнику лишь при смерти. При жизни же этого передавать нельзя; передавая раньше времени, сам теряешь силу волшебства.
Духи обязывают волшебника перед смертью передать кому-нибудь свои волшебство. Он передает его преимущественно близким людям, чаще всего - старшему сыну. 3 нечеловеческим криком и стонами умирая отгоняет от себя домашних и оставляет одного только наследника, который помогает ему залезть в падпечак. Что происходит там с чародеем - этого никто из людей не знает. Вскоре чародей продолжает оттуда руку и приказывает тянуть себя. Как только сойдутся руки чародея и его наследника, сын воспринимает отца волшебную силу, причем в это время весь дом трясется.
Т7
Т7
Местный
Местный

Сообщения : 201
Репутация : 3252
Дата регистрации : 2011-12-21

Вернуться к началу Перейти вниз

Погляды людей Empty Re: Погляды людей

Сообщение автор Авилия в Чт Июл 11, 2013 8:44 pm

спасибо что перевела)

_________________
Всё имеет право быть.
Бессмысленно сопротивляться неизбежности.
Бессмысленно вить судьбу не имея уверенности.

Столкнувшийся с наивностью улыбнись.
Столкнувшийся с глупостью посмейся.
Столкнувшийся с тупостью терпи.
Столкнувшийся с мудростью прислушайся.
Но всегда всё делай по своему.
Авилия
Авилия
Admin
Admin

Сообщения : 702
Репутация : 8479
Дата регистрации : 2010-04-09

Вернуться к началу Перейти вниз

Погляды людей Empty Re: Погляды людей

Сообщение автор Авилия в Ср Янв 14, 2015 5:30 pm

Видела как одна ведьма "доила" чужую корову, яна убила жалезны кол между бревен и повесила на яго ручник, дергала за канцы а с кола лилося малоко. Я у её не много поучилась, но так не умею. Карова якую яна так доила занядужила. потом я карову лячила это была мая практика задание.

_________________
Всё имеет право быть.
Бессмысленно сопротивляться неизбежности.
Бессмысленно вить судьбу не имея уверенности.

Столкнувшийся с наивностью улыбнись.
Столкнувшийся с глупостью посмейся.
Столкнувшийся с тупостью терпи.
Столкнувшийся с мудростью прислушайся.
Но всегда всё делай по своему.
Авилия
Авилия
Admin
Admin

Сообщения : 702
Репутация : 8479
Дата регистрации : 2010-04-09

Вернуться к началу Перейти вниз

Погляды людей Empty Re: Погляды людей

Сообщение автор Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения